BRONCHOSTOP® SIRUP

150 ml

Bronchostop sirup je tradicionalni biljni lek i koristi se pri ublažavanju iritacije grla i pomaže pri iskašljavanju kod kašlja povezanog sa prehladom.

Lek Bronchostop sirup je tradicionalni biljni lek i koristi se pri ublažavanju iritacije grla i pomaže pri iskašljavanju kod kašlja povezanog sa prehladom.  
Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.
Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je da se obratite svom lekaru.
 

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
 
Doziranje
Odrasli i deca starija od 12 godina:
10 mL svaka tri sata, najviše 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza  je 60mL. 
Deca uzrasta od 4 do 12 godina:
5 mL svaka tri sata, najviše 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza je 30mL.
Deca mlađa od 4 godine:
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 4 godine.

Trajanje primene:
Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.
Način primene:
Za oralnu upotrebu, nerazblaženo.
Ukoliko je potrebno, lek Bronchostop  sirup se može uzeti  rastvoren u vodi ili mlakom čaju.
Uzmite lek Bronchostop  sirup nerazblažen, sipajući navedene doze u mernu posudu koja se nalazi unutar pakovanja i ima skalu sa podeljcima od 2,5 mL do 20 mL.

Ako ste uzeli više leka Bronchostop  sirup nego što treba
Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti
Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchostop  sirup
Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. 
 

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.
Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

KAKO ČUVATI LEK BRONCHOSTOP  SIRUP
Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek Bronchostop  sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 nedelje. 
Mogu se pojaviti flokulacije, koje se takođe mogu opaziti kao sediment ili naslage na unutrašnjosti zatvarača. Ove flokulacije nemaju nikakvog uticaja na efikasnost ili kvalitet leka. 
Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Uvek držati bocu u u originalnom pakovanju da bi se zaštitila od svetlosti. Bocu treba  dobro zatvoriti  posle upotrebe.
 
Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 
BRONCHOSTOP sirup ne smeju uzimati osobe zavisne od alkohola. Oprez je neophodan  kod trudnica ili dojilja, dece i rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre, ili epilepsijom.

Drugi lekovi i lek Bronchostop  sirup
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. 
Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima. 

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem  lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.
Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.
 

Aktivne supstance su:
5 mL sirupa ( što odgovara 5,7 g ) sadrži:
0,77 g tečnog ekstrakta herbe timijana ( Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L. ) ( 1 : 2 - 2,5 ), rastvarači za ekstrakciju:  ( etanol  90% ( v/v ); rastvor amonijaka 10%;  glicerol 85% i  prečišćena voda u odnosu: ( 35 % ( m/m ) : 0,5% ( m/m ) : 10%  ( m/m ) : 54,5% ( m/m )) i 0.66 g tečnog ekstrakta korena belog sleza ( Althaea officinalis L. ) ( 1 : 20 ); rastvarač za ekstrakciju: voda.
Pomoćne supstance su:
Saharoza; koncentrat sok maline (sirup maline, saharoza, metilparahidroksibenzoat); askorbinska kiselina; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; voda, prečišćena.
Pomoćne supstance u sirupu belog sleza: nativni ekstrakt korena belog sleza; saharoza; metilparahidroksibenzoat