LOGISTIČKA IZVRSNOST

Neprekidno ulažemo u nove tehnologije i procese poštujući najviše standarde, kako bi svojim kupcima i partnerima pružili najbolju uslugu.

U cilju postizanja što boljeg kvaliteta naše usluge prema kupcima i partnerima, posebnu pažnju posvećujemo logističkim procesima, tehnologijama, rešenjima i zaposlenima koji svakodnevno odrađuju zahtevne operacije i postupke usklađene sa najvišim standardima i zahtevima dobre distributivne prakse.

Za dodatne informacije obratite nam se na: 
t: +381 11 3467 100 
e: office@oktal-pharma.rs