USLUGE

Oktal Pharma u poslovanju stavlja naglasak na profesionalan odnos sa poslovnim partnerima i očuvanje njihovog poverenja u Oktal Pharmu kao pouzdanog poslovnog partnera.

Redovno poboljšavamo kvalitet usluga koje nudimo našim dobavljačima i kupcima. 

USLUGE ZA DOBAVLJAČE

Oktal Pharma sarađuje sa preko 25 stranih dobavljača kojima,
zahvaljujući dugogodišnjem znanju i iskustvu, može ponuditi široku paletu usluga. 
 

Obratite nam se za dodatne informacije: 
t: +381 11 3467 100
e: office@oktal-pharma.rs