USLUGE

Oktal Pharma u poslovanju stavlja naglasak na profesionalan odnos sa poslovnim partnerima i očuvanje njihovog poverenja u Oktal Pharmu kao pouzdanog poslovnog partnera.

Redovno poboljšavamo kvalitet usluga koje nudimo našim dobavljačima i kupcima. 

Obratite nam se za dodatne informacije:

t: +381 11 3467 100
e: office@oktal-pharma.rs