Glavni sadržaj | Tražilica

Oktal Pharma

Opširnije o proizvodu

BRONCHOSTOP® SIRUP

BRONCHOSTOP® SIRUP

Tradicionalno se koristi kao dodatni tretman za ublažavanje simptoma upale gornjih delova respiratornog trakta.

 

UPUTSTVO ZA LEK
BRONCHOSTOP®Sirup, (0,77g/ 5,7 g+0,66 g/ 5,7 g), sirup, staklena bočica, 1x170g
Ime leka, oblik, jačina i pakovanje
Proizvođač: Kwizda Pharma GmbH
Adresa: Effingergasse 21, Beč, Austrija
Podnosilac zahteva: Oktal Pharma d.o.o. Beograd
Adresa: Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd, Srbija
 
BRONCHOSTOP®Sirup, (0,77g/ 5,7 g+0,66 g/ 5,7 g), 1x170g
INN herba timijana, tečni ekstrakt, koren belog sleza, tečni ekstrakt 
Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek BRONCHOSTOP® Sirup, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle sedam dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta
U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek BRONCHOSTOP® Sirup i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BRONCHOSTOP® Sirup
3. Kako se upotrebljava lek BRONCHOSTOP® Sirup
4. Moguća neželjena dejstva 
5. Kako čuvati lek BRONCHOSTOP® Sirup
6. Dodatne informacije
 
1. ŠTA JE LEK  BRONCHOSTOP SIRUP I ČEMU JE NAMENjEN
Tradicionalno se koristi kao dodatni tretman za ublažavanje simptoma upale gornjih delova respiratornog trakta.
2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHOSTOP SIRUP
Lek BRONCHOSTOP SIRUP ne smete koristiti:
Ne uzimajte BRONCHOSTOP SIRUP ukoliko ste alergični (hipersenzitivni) na:
- aktivne sastojke, timijan i koren belog sleza
- konzervanse, metil parahidroksibenzoat i propil parahidroksibenzoat ili na bilo koji od sastojaka             
     BRONCHOSTOP.
Kada uzimate lek BRONCHOSTOP SIRUP, posebno vodite računa:
Ukoliko se simptomi pogoršaju ili nema poboljšanja, treba da se obratite svom doktoru. 
Ukoliko simptomi traju duže od jedne nedelje, obratite se lekaru.
Ukoliko se jave simptomi otežanog disanja, groznice ili gnojavi-obojeni ispljuvak, obratite se lekaru.
BRONCHOSTOP Sirup sadrži približno 285mg etanola (oko 5% m/m) na 5 mL, i zato ne sme da se daje alkoholičarima. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. 
Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.
Napomena: Ovaj biljni proizvod se ne preporučuje kod dece mlađe od 4 godine.
Primena drugih lekova
Obavestite svog doktora ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste uzimali druge lekove, uključujući lekove bez recepta.
Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.
Uzimanje leka BRONCHOSTOP SIRUP sa hranom ili pićima
Nema nikakvog uticaja istovremeno uzimanje sa hranom.
Primena leka BRONCHOSTOP SIRUP u periodu trudnoće i dojenja
Bezbednost primene leka tokom trudnoće i dojenja nije ustanovljena, pa se zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.
Uticaj leka BRONCHOSTOP SIRUP na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 
Nisu rađene studije ispitivanja uticaja leka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcima leka BRONCHOSTOP SIRUP  
- Informacija za dijabetičare: 5 mL sirupa sadrži  1,75g saharoze, što odgovara oko 0,15 razmene ugljenih hidrata (CE)
- Netolerancija na šećere: U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.
- Alkohol: 5 mL BRONCHOSTOP  Sirupa sadrži približno 285 mg etanola (oko 5% m/m). (videti ''Kada uzimate lek BRONCHOSTOP  Sirup, posebno vodite računa'')
- Konzervansi : BRONCHOSTOP  Sirup sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Oni mogu izazvati alergijsku reakciju, čak i odloženu. (Videti '' Lek BRONCHOSTOP  Sirup ne smete koristiti''.)
3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHOSTOP SIRUP
Uvek uzimajte BRONCHOSTOP SIRUP prema instrukcijama datim u ovom uputstvu. Ukoliko niste sigurni
konsultujte svog doktora ili farmaceuta.
Doziranje:
Ukoliko doktor ne propiše drugačije, uobičajena doza je: 
Za decu od 4 do 12 godina:
 5 mL leka BRONCHOSTOP  Sirup  tri puta dnevno (ukupna doza je 15 mL dnevno) 
Adolescenti od 12 god i odrasli:
10 mL leka BRONCHOSTOP  Sirup tri puta dnevno (ukupna doza je 30 mL dnevno) 
Način uzimanja:
Uzmite navedene doze nerastvorene.
Ukoliko je potrebno BRONCHOSTOP® SIRUP može biti popijen rastvoren u vodi ili mlakom čaju.
Ako ste uzeli više leka BRONCHOSTOP SIRUP nego što je trebalo  
Nije zabeležen nijedan slučaj predoziranja. Potražite savet lekara.
Ako ste zaboravili da uzmete lek BRONCHOSTOP SIRUP
Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite dozu koju niste uzeli.
4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA
Kao i svi lekovi, BRONCHOSTOP SIRUP može imati sporedne efekte, iako ih ne osećaju svi. Ukoliko se bilo koji od sporednih efekata pogorša, ili ako primetite neke koji nisu navedeni u ovom uputstvu, obratite se svom doktoru ili farmaceutu.
Sporadične reakcije preosetljivosti (na primer, svrab, osip) ili stomačni problemi (na primer mučnina, povraćanje) se mogu javiti.
U nekim slučajevima se može javiti teška alergijska reakcija (anafilaktički šok ili Kvinkeov edem-Quincke-ov edem).
Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs
5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHOSTOP SIRUP
Rok upotrebe
Rok upotrebe: 3 godine.
Do datuma označenog na ambalaži.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 nedelje, na temperaturi do 25°C.
Čuvanje
Držati van domašaja dece. 
Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Uvek držite bočicu u spoljnom kartonskom pakovanju da biste je zaštitili od svetla. 
Bočicu držite zatvorenom.
6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek BRONCHOSTOP SIRUP
5 mL sirupa (što odgovara 5,7 g) sadrži:
0,77 g tečnog ekstrakta herbe timijana  (Thymus vulgaris (L.) ili Thymus zygis (L.), (1:2-2,5),
rastvarač za ekstrakciju: smeša etanola 35 % (m/m), rastvor amonijaka 10% (m/m), 85% glicerol 10% (m/m) i voda 54.5 % (m/m)
0,66 g tečnog ekstrakta korena belog sleza  (Althaea officinalis L.) (1:20), rastvarač za ekstrakciju: voda
Ostali sastojci su:
koncentrat sirupa maline  
askorbinska kiselina  
metilparahidroksibenzoat
propilparahidroksibenzoat
etanol
saharoza  
prečišćena voda                                       
                           5 mL = 5,7 g =  0.15 CE
Kako izgleda lek BRONCHOSTOP SIRUP i sadržaj pakovanja
Sirup.
Viskozna, smeđa tečnost karakterističnog mirisa sa ukusom timijana i maline.
Unutrašnje pakovanje proizvoda je staklena bočica, boje čilibara sa kapaljkom od polietilena visoke gustine. Zatvarač sa navojem od polietilena visoke gustine. Priložena je polipropilenska merica graduisana podeocima od 2,5 mL do 20 mL.
Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole: 
Oktal Pharma d.o.o. Beograd Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd, Srbija
Proizvođač: 
Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, Beč, Austrija
Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 
 Maj 2016.
Režim izdavanja leka:
Bez recepta.
Broj  i datum dozvole:

515-01-3192-10-001 04.10.2011.

UPUTSTVO ZA LE

 

UPUTSTVO ZA LEK

  

Bronchostop® sirup, sirup 

 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

-              Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-              Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

-              Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

-              Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije 7 dana  morate se obratiti svom lekaru.

 

U ovom uputstvu pročitaćete:

 

1.             Šta je lek Bronchostop  sirup i čemu je namenjen

2.             Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop  sirup

3.             Kako se uzima lek Bronchostop  sirup

4.             Moguća neželjena dejstva

5.             Kako čuvati lek Bronchostop  sirup

6.             Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 

1. Šta je lek Bronchostop sirup i čemu je namenjen

Lek Bronchostop  sirup  je tradicionalni biljni lek i  koristi se pri  ublažavanju iritacije grla i pomaže pri iskašljavanju kod kašlja povezanog sa prehladom.  

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.

Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je da se obratite svom lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop  sirup

Lek Bronchostop  sirup ne smete  uzimati

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance (timijan, beli slez) ili na druge pripadnike familije Lamiaceae, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6).

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchostop  sirup

Konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre uzimanja leka Bronchostop  sirup.

U slučajevima povišene telesne temperature, otežanog disanja ili gnojnog ispljuvka, treba konsultovati lekara.

Deca

Upotreba kod dece mlađe od 4 godine se ne preporučuje zbog nedostatka podataka o primeni leka kod ove populacije, zbog toga je potrebno da se obratite lekaru vašeg deteta.

 

BRONCHOSTOP sirup ne smeju uzimati osobe zavisne od alkohola. Oprez je neophodan  kod trudnica ili dojilja, dece i rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre, ili epilepsijom.

Drugi lekovi i lek Bronchostop  sirup

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. 

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima. 

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem  lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.

Lek Bronchostop  sirup sadrži saharozu, etanol, metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat

Saharoza: Jedna doza (5 mL) sirupa sadrži 1,75 g saharoze, u slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. 

Etanol: ovaj lek sadrži približno 285 mg etanola na 5 mL. Sadržaj alkohola u pojedinačnoj dozi za odrasle osobe i decu iznad 12 godina odgovara 14,36 mL piva i 5,98 mL vina. Sadržaj alkohola u pojedinačnoj dozi za decu između 4 i 12 godina odgovara 7,18 mL piva i 2,99 mL vina (videti odeljak 2. Upozorenja i mere opreza). 

Konzervansi: lek Bronchostop  sirup sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat. Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije, čak i odložene (videti odeljak Lek Bronchostop  sirup ne smete koristiti).

3. Kako se uzima lek Bronchostop  sirup

Uvek uzimajte ovaj lek  tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

 

Doziranje

Odrasli i deca starija od 12 godina:

10 mL svaka tri sata, najviše 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza  je 60mL. 

Deca uzrasta od 4 do 12 godina:

5 mL svaka tri sata, najviše 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza je 30mL.

Deca mlađa od 4 godine:

Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 4 godine.

Trajanje primene:

Ukoliko simptomi traju duže od nedelju dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.

Način primene:

Za oralnu upotrebu, nerazblaženo.

Ukoliko je potrebno, lek Bronchostop  sirup se može uzeti  rastvoren u vodi ili mlakom čaju.

Uzmite lek Bronchostop  sirup nerazblažen, sipajući navedene doze u mernu posudu koja se nalazi unutar pakovanja i ima skalu sa podeljcima od 2,5 mL do 20 mL.

Ako ste uzeli više leka Bronchostop  sirup nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchostop  sirup

Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. 

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek Bronchostop  sirup

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bronchostop  sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 nedelje. 

Mogu se pojaviti flokulacije, koje se takođe mogu opaziti kao sediment ili naslage na unutrašnjosti zatvarača. Ove flokulacije nemaju nikakvog uticaja na efikasnost ili kvalitet leka. 

Čuvanje

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Uvek držati bocu u u originalnom pakovanju da bi se zaštitila od svetlosti. Bocu treba  dobro zatvoriti  posle upotrebe.

 

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 

7.    Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Bronchostop  sirup

Aktivne supstance su:

5 mL sirupa ( što odgovara 5,7 g ) sadrži:

0,77 g tečnog ekstrakta herbe timijana ( Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L. ) ( 1 : 2 - 2,5 ),

rastvarači za ekstrakciju:  ( etanol  90% ( v/v ); rastvor amonijaka 10%;  glicerol 85% i  prečišćena voda u odnosu: ( 35 % ( m/m ) : 0,5% ( m/m ) : 10%  ( m/m ) : 54,5% ( m/m )) i

0.66 g tečnog ekstrakta korena belog sleza ( Althaea officinalis L. ) ( 1 : 20 ); rastvarač za ekstrakciju: voda.

Pomoćne supstance su: Saharoza; koncentrat sok maline (sirup maline, saharoza, metilparahidroksibenzoat); askorbinska kiselina; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; voda, prečišćena.

Pomoćne supstance u sirupu belog sleza: nativni ekstrakt korena belog sleza; saharoza; metilparahidroksibenzoat

Kako izgleda lek Bronchostop  sirup i sadržaj pakovanja 

Lek Bronchostop  sirup je viskozna, smeđa tečnost, karakterističnog  mirisa i ukusa na timol gde je flokulacija, precipitacija i turbiditet prihvatljiv. 

Unutrašnje pakovanje je staklena boca ( tip III ), boje ćilibara 150 mL (170 g ) sa kapaljkom od polietilena visoke gustine. Zatvarač bele boje sa navojem od polipropilena.

Na unutrašnjem pakovanju se nalazi plastični providni dozator ( graduisan: 2,5 mL; 5 mL; 7,5 mL; 10 mL; 12,5 mL; 15 mL i 20 mL ). 

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milorada Jovanovića 11, Beograd  

Proizvođač:

KWIZDA PHARMA GMBH , Effingergasse 21, 1160 Beč, Austria

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 

Avgust 2017.

Režim izdavanja leka: 

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

515-01-01820-16-001 od 13.02.2017.

 

 

 

 

 

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica