BEKUNIS® TABLETE

a'10; a'45

Gastrorezistentna tableta sa ekstraktom ploda sene protiv opstipacije.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo! O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Bekunis gastrorezistentne  tablete sadrže  plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na  20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.

Hidroksiantracenski derivati prisutni u plodu sene (senozidi i rein antron)  imaju laksativni efekat, koji se ostvaruje posredstvom dva različita mehanizma. Oni deluju istovremeno na motilitet debelog creva i na sekreciju u debelom crevu. Kao rezultat toga dolazi do povećanja koncentracije tečnosti i elektrolita u lumenu kolona, što omogućava pražnjenje creva (defekacija).

Bekunis gastrorezistentne tablete je biljni lek koji se koristi za kratkotrajnu primenu kod povremene opstipacije (zatvora).


Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt 

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bekunis, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

  • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
  • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
  • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.
  • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Pre primene leka konsultujte Vašeg lekara. 

Deca preko 12 godina starosti, odrasli, starije osobe:

Jednu gastrorezistentnu  tabletu dnevno, uzeti uveče pred spavanje. 

Obično je dovoljno da se ovaj preparat uzima 2 do 3 puta nedeljno.

Ne preporučuje se upotreba kod dece mlađe od 12 godina (videti poglavlje „Kada ne smete uzimati Bekunis“).

Dužina upotrebe

Primena leka duže od 1-2 nedelje zahteva medicinski nadzor.

Deca preko 12 godina starosti, ne smeju da koriste ovaj lek duže od 7 dana bez konsultacije sa lekarom.

Ukoliko tokom upotrebe preparata simptomi i dalje perzistiraju, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Maksimalna dnevna doza hidroantracenskih glikozida je 30 mg. Jedna gastrorezistentna  tableta sadrži 20 mg ukupnih hidroantracenskih derivata, računato kao senozid B.

Odgovarajuća  individualna doza je najmanja doza sa kojom se postiže formiranje stolice  odgovarajuće konzistencije.

Pogledajte deo „Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa“.

Ukoliko mislite da lek BEKUNIS suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Bekunis nego što je trebalo  

Ako ste slučajno uzeli previše leka Bekunis, odmah se obratite svom lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.

Kod akutnog  predoziranja glavni simptomi  su teška dijareja (proliv) praćena teškim smetnjama u varenju i velikim gubitkom vode i elektrolita. Takvo stanje može dovesti do bolnih grčeva u mišićima zbog smanjene koncentracije kalijuma. 

Kod hroničnog korišćenja laksativa karakteristična je hipokalemija (snižen nivo kalijuma) i iscrpljenost.

Hronično predoziranje preparatima koji sadrže antranoide može dovesti do nastanka toksičnog hepatitisa.

Osnovne mere prve pomoći su nadoknada vode i elktrolita.
 

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bekunis

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ukoliko ste zaboravili da uzmete Bekunis tabletu, preskočite propuštenu  dozu i  nastavite sa uzimanjem sledeće.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Bekunis

Ukoliko imate dodatna pitanja, konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih

Lek Bekunis se ne sme koristiti:

  • ukoliko ste preosetljivi na aktivnu susptancu ili neku od pomoćnih supstanci (videti odeljak 6);
  • u slučaju intestinalne opstrukcije i stenoze, atonije creva, upale slepog creva, zapaljenskih bolesti creva (kao što su Crohn-ova bolest, ulcerozni kolitis), bolova u stomaku nepoznatog porekla,  teške dehidratacije sa gubitkom vode i elektrolita;
  • kod dece mlađe od 12 godina.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obavezno konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre primene leka.

Kada uzimate lek Bekunis, posebno vodite računa:

Potrebno je da ukoliko koristite kardiotonične-glikozide, antiaritmike, lekove koji produžuju QT interval, diuretike, kortikosteroide ili  koren sladića pre upotrebe proizvoda sene konsultujete lekara (videti odeljak „Primena drugih lekova“).

Kao i druge laksative i proizvode sene ne treba da koristite ako imate problema sa stolicom, kao što je čvrsta sasušena stolica zaglavljena u debelom crevu, kao i ukoliko imate akutne ili hronične crevne poremećaje koji nisu dijagnostikovani, kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, izuzev ukoliko lekar to ne preporuči, zato što ovi simptomi mogu predstavljati znake potencijalne ili postojeće intestinalne blokade (ileus).

Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru koji  će ispitati uzrok opstipacije.

Izbegavajte dugotrajnu upotrebu laksativa.

Ukoliko stimulativne laksative koristite duži vremenski period može doći do poremećaja funkcije creva, kao i do stvaranja zavisnosti na laksative. Proizvode sene treba upotrebljavati samo ukoliko se terapijski efekti ne mogu postići dijetetskim merama ili primenom preparata koji pokrete creva izazivaju zapreminom.

Ukoliko ste  nesposobni da kontrolišete defekaciju (pražnjenje creva), potrebno je u kraćim intervalima menjati pelene kako ne bi došlo do dugotrajnog kontakta kože sa fecesom.

Ukoliko imate poremećaj bubrežne funkcije može doći do poremećaja elektrolita.

Primena drugih lekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Ukoliko koristite kardiotonične glikozide, antiaritmike, diuretike, kortikosteroide ili koren sladića morate izbegavati dužu upotrebu Bekunis preparata jer može doći do poremećaja elektrolita odnosno gubitaka kalijuma. 

Uzimanje leka Bekunis sa hranom ili pićima

Nije primenjivo.

Primena leka Bekunis u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Trudnoća:

Upotreba leka Bekunis se ne preporučuje tokom prvog trimestra. Ovaj preparat treba koristiti samo povremeno i nakon konsultacije sa lekarom, kada druge mere (kao što je promena u načinu ishrane i primena laksativa koji deluju zapreminom) nisu bile uspešne.

Dojenje:

Obzirom da nema dovoljno podataka o izlučivanju metabolita u majčino mleko, primena ovog preparata tokom dojenja se ne preporučuje.

Uticaj leka Bekunis na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 

Nije primenjivo.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Bekunis  

Nemojte uzimati Bekunis gastrorezistentne  tablete ukoliko imate alergiju na bilo koji od pomoćnih sastojaka medicinskog proizvoda (viditi odeljak 6).

Lek sadrži bezvodnu laktozu, saharozu i glukoza sirup, osušen raspršivanjem.. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe leka.
 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

Aktivne supstance su: 

Jedna gastrorezistentna  tableta sadrži:

Plod tinevelijske sene (Sennae fructus angustifoliae), suvi vodeni ekstrakt (4-6:1), standardizovan na 20 mg hidroksiantracenskih derivata, računato kao senozid B.

Ostali sastojci su: laktoza, bezvodna; saharoza; talk; celuloza, mikrokristalna; metakrilna kiselina-etilakrilat kopoilimer (1:1); kalcijum karbonat; silicijum-dioksid, metilovani; titan-dioksid; želatin; magnezijum-stearat; akacija, sušena; raspršivanjem; glukoza sirup, osušen raspršivanjem; makrogol 6000; polisorbat 80; stearinska kiselina; vosak, glikolni; karmeloza-natrijum.

VEZANI SADRŽAJI

SENA - TREBA ZNATI KAKO

Preporučljivo je koristiti standardizovane preparate kako bi se tačno znala potrebna doza i tako izbegle nuspojave

Saznajte više

ZDRAVLJE POČINJE U CREVIMA

Osim estetskih promena, ono što ovu temu čini prioritetnom jeste da je zdravlje probave dokazani put izbegavanja bolesti i ponovnog preuzimanja vlastite moći nad očuvanjem zdravlja

Saznajte više

PROBUDITE USPAVANA CREVA

Kako promenom životnih navika spriječiti opstipaciju

Saznajte više