Otvorena molba

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt xls xlsx.
Označavanjem polja „Saglasna/saglasan sam sa predloženom obradom ličnih podataka“ na ovom obrascu prijave poveravate nam svoje podatke i dajete saglasnost da ih prikupljamo i obrađujemo u svrhu uključivanja u selekcijski postupak za zasnivanje radnog odnosa. Za obradu podataka odgovorna je Oktal Pharma d.o.o., Milorada Jovanovića 11, Beograd. Vaše podatke čuvamo godinu dana od dana prijave i ne prodajemo ih trećim stranama niti ih komercijalizujemo na bilo koji drugi način, a da bismo zaštitili vaše lične podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili menjanja kao i od neovlašćenog odavanja ili pristupa, koristimo tehničke i organizacijske mere sigurnosti. U svakom trenutku imate pravo opozvati svoju saglasnost kao i zahtevati pristup, dopunu, izmenu ili brisanje Vaših ličnih podataka i ostvariti pravo na ograničenje obrade. Od Oktal Pharme d.o.o. možete zatražiti da vam podatke koje ste nam poverili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom elektronski čitljivom formatu. U slučaju opoziva Vaše saglasnosti, Vaši lični podaci će biti obrisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajući od prijema Vašeg pisanog zahteva. Takođe imate pravo podnošenja prigovora Oktal Pharmi d.o.o. i/ili nadležnom telu za zaštitu podataka. Za sva Vaša pitanja i zahteve vezane uz Vaše lične podatke obratite se Službeniku za zaštitu ličnih podataka Oktal Pharme d.o.o. putem mail adrese: szop@oktal-pharma.rs ili na adresu Oktal Pharma d.o.o., Milorada Jovanovića 11, Beograd.