Oktal Pharma proširila poslovanje u Mađarskoj

Preuzimajući ulogu ekskluzivnog zastupnika proizvoda Johnson & Johnson Vision u Mađarskoj, Oktal Pharma je proširila i ojačala svoju regionalnu prisutnost

Od 26. oktobra 2017. godine Oktal Pharma je započela sa poslovnim aktivnostima u Mađarskoj, formiranjem povezanog društva Oktal Pharma Hungary Kft. u Budimpešti. Ovim poslovnim iskorakom Oktal Pharma je dodatno obogatila postojeće operacije u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji i ojačala svoje poslovanje u regiji.
 
Poslovanje u Mađarskoj je trenutno usmereno na oftalmološki program (kontaktna sočiva i rastvore za negu kontaktnih sočiva) kompanije Johnson & Johnson Vision, vodećeg svetskog proizvođača, čiji je Oktal Pharma Hungary ekskluzivni zastupnik.  
 
Zadržavajući jednostavnost procesa naručivanja kroz intuitivnu, vizualno preglednu i jasnu, a istovremeno pozadinski složenu i visoko integrirsanu internet trgovinu za poslovne kupce, Oktal Pharma je korištenjem digitalnih tehnologija i visoko sofisticiranih procesa uspela, bez prekida u snadbevanju, preuzeti ulogu ekskluzivnog zastupnika proizvoda Johnson & Johnson Vision, što je bio jedan od glavnih prioriteta prema kupcima i tržištu.