Stručna edukacija - D-chiro inozitol u kliničkoj praksi

U cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, u Oktal Pharmi Beograd održano je stručno predavanje na temu „D-chiro inozitol u kliničkoj praksi“

Ovom prilikom, Dr Goran Cvijović je specijalističkom timu Oktal Pharme Beograd preneo dragocena iskustva vezana za kliničku primenu D-chiro inozitola, sa posebnim osvrtom na realne situacije, konkretne slučajeve i očekivane i neočekivane reakcije pacijenata.
 
Na ovaj način, kolege su nadogradile svoje znanje o Chirofolu 500, čiji je glavni aktivni sastojak upravo D-chiro inozitol, čime im se pruža prilika da pri sledećim posetama i radu na terenu iskoriste klinička iskustva dr Cvijovića u kontaktima sa drugim endokrinolozima i ginekolozima.
 
Oktal Pharma Beograd i na ovaj način podiže kvalitet svoje usluge na još viši nivo, osposobljavajući zaposlene koji su u kontaktu sa stručnom javnošću da razgovor sa lekarima obogate primerima iz kliničke prakse.