Selen Balić novi direktor Oktal Pharme Sarajevo

Oktal Pharma grupi pridružuje se gospodin Selen Balić, koji od 3. decembra 2018. preuzima poslove direktora Oktal Pharme Sarajevo

Gospodin Balić je diplomirao na Biotehnološkom odseku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu. Njegovi interesi u preduzetničkom sektoru rezultirali su daljnjom edukacijom i postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, gde ostvaruje dvostruku diplomu: Master of Business Administration (MBA) and Master of Science in Economics (MSc).
 
Osim formalne edukacije, pohađao je i niz drugih edukacija, među kojima se ističe edukacija iz područja malog i srednjeg poduzetništva u SAD-u (SME - Small & Medium Enterprises), kao i MCE (Management Central Europe) u Briselu, u više navrata i iz više oblasti.
 
U farmaceutskom sektoru, u kojem radi od 1989. godine do danas, stekao je bogato radno iskustvo na poslovima country menadžera i direktora različitih farmaceutskih kompanija. Ujedno je i nosilac različitih prestižnih menadžerskih nagrada.