Protivepidemijske i ostale mere Oktal Pharme Beograd zbog pandemije koronavirusa

U ovim, za sve nas izazovnim trenucima Oktal Pharma, kao deo veleprodajnog i zdravstvenog sistema, odgovorno shvata ozbiljnost situacije i preduzima niz mera kako bi zaštitila svoje zaposlene, ali i odgovorila povećanim potrebama za lekovima i medicinskim proizvodima

Kako su za nesmetano funkcionisanje sistema ključni zdravlje i dobrobit naših zaposlenih, preduzeto je niz aktivnosti, koje se u prvom redu odnose na primenu higijenskih mera u poslovnim prostorijama, uz uputstva o odgovornom ponašanju shodno uputstvima nadležnih institucija.

Oktal Pharma Beograd imenovala je Krizni štab koji svakodnevno prati situaciju i organizuje dalja postupanja prema novim uslovima za sve nas.

U skladu sa trenutnom situacijom, a sve u cilju smanjenja mogućnosti širenja zaraze, privremeno je obustavljen rad zaposlenih Oktal Pharme Beograd na terenu i oni su preraspoređeni na druge poslove, do daljnjega su odgođena službena putovanja, održavaju se samo neophodni sastanci, a deo zaposlenih upućen je na rad od kuće.

Ovim putem, Oktal Pharma Beograd zahvaljuje svim svojim zaposlenima na angažovanju, posebno zaposlenima u skladištu i u transportu, koji ulažu dodatne napore kako bi osigurali pravovremeno snadbevanje zdravstvenih institucija i apoteka.