Povećanje kapaciteta magacinskog prostora

U magacinskom prostor Oktal Pharme postavljeni su novi paletni regali, što je rezultiralo povećanjem kapaciteta skladištenja za 40 posto

Na ukupno 700 m² magacinskog prostora, Oktal Pharma d.o.o. Beograd je raspolagala sa 136 paletnih mesta. Sa nabavkom novih paletnih regala, koji su omogućili skladištenje robe u dva do tri nivoa visine, dobijeno je 55 dodatnih paletnih mesta.
 
Nakon reorganizacije raspoloživog prostora, magacin Oktal Pharme Beograd sada broji 191 paletno mesto, što predstavlja povećanje kapaciteta za 40 posto u odnosu na prvobitnu postavku.
 
Kao i do sada, služba logistike Oktal Pharme d.o.o. Beograd će nastojati da, sa ovakvim i sličnim poduhvatima, poveća produktivnost magacina, uz poštovanje smernica Dobre prakse skladištenja i Dobre distributivne prakse.