OPH Oktal Pharma d.o.o. Ljubljana obnovila skladišne prostore

Sa namerom poboljšanja kvaliteta usluge skladištenja robe i transporta, Oktal Pharma Ljubljana je u junu 2019. pustila u rad obnovljen i savremeno opremljen skladišni prostor.

Sa ciljem poboljšanja usluge svojim kupcima, OPH Oktal Pharma Ljubljana je početkom 2019. godine počela obnovu svog skladišnog prostora, koji je svečano otvoren u junu.
 
Kako bi se osiguralo neometano odvijanje radnih procesa i protoka robe, povećan je prostor namenjen skladištenju, preuzimanju i izdavanju robe i osiguran je prostor za karantin.
 
Postavljen je sistem Exactum za praćenje temperature i relativne vlage sa odgovarajućim računarskim sistemom koji redovito isporučuje temperaturne izveštaje, a istovremeno upozorava i na moguća odstupanja od propisanih vrednosti temperature i vlage. Postojeći sistem grejanja i hlađenja celog prostora dodatno je klimatizovan, što osigurava sekundarni izvor hlađenja ili grejanja, odnosno ujednačenu temperaturu celog skladišnog prostora i sigurniji način skladištenja robe.  
 
Programska podrška omogućava bržu i pouzdaniju uslugu kao i brži protok informacija do poslovnog partnera. Ukupno poslovanje kompanije podržano je integrisanim informacijskim sistemima, ERP i WMS, kroz koje se sprovode sve transakcije i evidentiraju poslovni događaji. Sistemi su usklađeni sa svim zahtevima GDP-a pa je tako osigurana celovita sledljivost proizvoda u smislu rokova valjanosti i praćenja serija i izdavanje prema FEFO modelu. Zaprimanje i izdavanje robe vrši se ručnim terminalima unutar WMS sistema, čime je potrošnja papira u skladišnom poslovanju svedena na minimum. Savremeni sistemi i poslovanje omogućuju elektronsko poslovanje, obradu i izdavanje narudžbenica i uvid u stanje zaliha u svakom trenutku.
Novi sistem ujedno omogućava da pravi proizvod bude dostavljen na tačnu adresu u prihvatljivom roku, s tim da je u slučaju isporuke neodgovarajućeg proizvoda, taj proizvod vrlo jednostavno otkazati.
 
Obnovljeni skladišni prostor u skladu je postojećim smernicama dobre distribucijske prakse (DDP), kao i novoj direktivi za medicinske uređaje - (EU) 2017 745 - koja postavlja strože zahteve za njihovo skladištenje, a odgovarajući sigurnosni sistem omogućava pristup samo ovlašćenim osobama uz kartičnu kontrolu pristupa.
 
Novi nivo usluge koju od sada pruža OPH Oktal Pharma Ljubljana je garancija boljoj poslovnoj saradnji sa postojećim, kao i budućim poslovnim partnerima.