Oktal Pharma prva veledrogerija u Hrvatskoj s ISO 14001 certifikatom

Oktal Pharma d.o.o. prva je veledrogerija u Hrvatskoj certificirana po normi ISO 14001 od ranije prema prema ISO 9001, pa je shodno tome u oktobar 2004. uspostavljen Integrisani sistem upravljanja kvalitetom i okolinom (ISUKO)

Certifikaciju je sprovela međunarodno prisutna i priznata kompanija Det Norske Veritas (DNV). Primljeni ISO sertifikati potvrda su dugogodišnjih poslovnih uspeha i nastojanja, ali i podsticaj za nova postignuća, razvoj u vrlo zahtevnom područiju distribucije farmacetskih proizvoda kao i bolji način upravljanja zaštitom okoline.

ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koja se primenjuje dobrovoljno na sve pravne osobe i koja određuje kako treba razviti efikasan i nadgledan sistem upravljanja okolinom. Norma ISO 9001 služi kao model za upravljanje kvalitetom pružanja usluga kupcima i korisnicima, a pokriva glavne procese unutar kompanije, od nabavke, razvoja, ispitivanja, skladištenja, prodaje  do distribucije, osiguravajući da su svi ti procesi vođeni u kontrolisanim uslovima.