Oktal Pharma podržala II Nacionalni onkološki forum „Nema čekanja“

Oktal Pharma je još jednom pokazala svoje opredeljenje u podržavanju društveno odgovornih projekata od nacionalnog značaja

U organizaciji Foruma pacijenata Srbije održan je II Nacionalni onkološki forum “Nema čekanja”, čiji je ovogodišnji partner, među ostalima, bila i Oktal Pharma d.o.o.
 
Kad je u pitanju smrtnost od svih malignih bolesti, Republika Srbija se nalazi na neslavnom prvom mestu u Evropi, odnosno drugom u svetu.
 
Onkološki pacijenti i oni koji su suspektni na kancer su, zbog straha od korone, odlagali svoje preglede, što je dovelo do toga da je trećina pacijenata koja se javila lekaru bila u terminalnoj fazi bolesti i za njih nije bilo mnogo pomoći. Zato su se upravo na ovogodišnjem, II Nacionalnom onkološkom forumu čula brojna pitanja: „Zašto je toliko visoka smrtnost?“, „Da li smo svi zatajili u prevenciji ili ne prepoznajemo simptome  na vreme, pa se kasno javljamo lekaru?“, „Da li je epidemija korona virusa samo dodatno pogoršala ionako nezavidnu situaciju u dijagnostici i lečenju malignih bolesti?“, „Postoji li mogućnost da lečenje onkoloških pacijenta bude efikasnije?“, „Mogu li onkološki pacijenti da dobiju prioritetan status u dijagnostici i lečenju?“...
 
Učesnici ovog Foruma od velikog značaja bili su upravo oni koji su mogli dati tražene odgovore, a to su Prof. dr Danica Grujičić sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, Prof. dr Ferenc Vicko - državni sekretar Ministarstva zdravlja, Dejan Kovačević - predstavnik Vlade Republike Srbije, Marko Milovanović  - predsednik Foruma pacijenata Srbije te Ana Dornik - osnivač Udruženja „Žena uz ženu“.
 
Jasno je da su zaključci sa ovog foruma od krucijalnog značaja kako bi se u budućnosti popravila tamna statistika kada su u pitanju tretman i smrtnost onkoloških pacijenata. Svaki ovakav forum je jedan korak dalje ka poboljšanju, otuda i veliki značaj svake podrške koju ovaj forum dobija, a koju je ovog puta bezrezervno pružila i kompanija Oktal Pharma d.o.o.
 
Konferencija je bila odlično medijski ispraćena, a Oktal Pharma je još jednom pokazala svoje opredeljenje u podržavanju društveno odgovornih projekata od nacionalnog značaja.