Oktal Pharma među top 500 hrvatskih subjekata

Lider u saradnji sa kompanijom Poslovna.hr 25. septembra 2009. izdao je specijal “500 najboljih”, koji, između ostalog, sadrži rang-listu 500 najvećih kreatora novostvorene vrednosti

Tom prilikom, kompanija Poslovna.hr dodelila je nagrade poslovnim subjektima, kreatorima nove vrednosti – izračunate na osnovu bruto dobiti i bruto plata. Subjekti koji su dobili nagrade birani su po strogim kriterijumima, i razvrstani su u jednu od sledećih kategorija: Top 500 (zlato), 1000 (srebro), i 1500 (bronza) kompanija u Hrvatskoj.