Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo pripojila Velfarm d.o.o. Gračanica

Integracija kompanije Velfarm d.o.o. Gračanica korak je dalje u jačanju pozicije Oktal Pharme Sarajevo u Bosni i Hercegovini

Dana 28. januara 2019. godine realizovana je integracija društava Velfarm d.o.o. Gračanica i Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo, tako da se društvo Velfarm d.o.o. za promet i proizvodnju Gračanica, sa sedištem u ulici Zlatnih ljiljana br. 77, Gračanica, pripojilo Privrednom društvu za trgovinu Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo, sa sedištem u ulici Pijačna br. 14 A, Sarajevo.  
 
Nakon pripajanja društva Velfarm d.o.o. Gračanica, Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo će, kao pravni naslednik, nastaviti kontinuitet svoga rada i rada društva Velfarm d.o.o. Gračanica, koje se pripaja kao podružnica u Gračanici.

Sigurni smo da će navedena integracija rezultirati snažnijim nastupom Oktal Pharme d.o.o. Sarajevo na tržištu i povećanjem njene efikasnosti kroz jačanje odnosa sa poslovnim partnerima, što će ujedno dovesti i do podizanja nivoa izvrsnosti usluga kao i povećanja broja zadovoljnjih klijenata i poslovnih partnera.