Nemačka veledrogerija Anzag - strateški partner Oktal Pharme

Oktal Pharma d.o.o. Zagreb, treća po redu veledrogerija na tržištu Hrvatske, potpisala je ugovor s nemačkom veledrogerijom Andreae-Noris Zahn AG (Anzag) o prenosu 49 posto vlasničkog udela, koji je realizovan kroz dokapitalizaciju društva

Udruživanjem s kompanijom Anzag, Oktal Pharma d.o.o. Zagreb na prvom mestu želi da poboljša uslugu i poverenje svojih kupaca i dobavljača, i da zajedno s njima gradi kvalitetan, moderan i transparentan sistem snabdevanja farmaceutskim i medicinskim proizvodima na tržištu cele regije. Prema dogovoru obeju strana, ova transakcija neće dovesti do promena u Upravi i menadžmentu, kao ni u osnovnoj poslovnoj politici Oktal Pharme.

Anzag, veledrogerija sa sedištem u Frankfurtu, osnovana je 1841. godine. Deoničarsko je društvo čiji su deoničari najveće evropske veledrogerije, tako da sada sa 3,33 milijarde evra prometa ima 17,5 posto udela na nemačkom farmaceutskom tržištu. Ima 2206 zaposlenih na 23 lokacije u Nemačkoj.
Oktal Pharma d.o.o. Zagreb osnovana je 1992. godine. Danas ima 130 mil. evra prometa, 17 posto udela na tržištu, 200 zaposlenih i zauzima treće mesto u veleprodaji farmaceutskih proizvoda na hrvatskom tržištu. Oktal Pharma d.o.o.Zagreb ustanovila je preduzeća u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji i Crnoj Gori, čime se sve jače pozicionira kao regionalni poslovni partner na tržištu bivše Jugoslavije.
Dokapitalizacija društva jača stabilnost kompanije i doprinosi jačanju tržišne pozicije, širenju poslovnih aktivnosti, kao i osiguravanju boljih uslova rada zaposlenima. Širenje poslovanja ujedno predstavlja bazu za stvaranje mogućnosti otvaranja novih radnih mesta.

"Ovo partnerstvo biće primer pozitivnog udruživanja i razumevanja između dve kompanije potpisnice, i uveren sam da će trajati dugo na obostrano zadovoljstvo, kao i zadovoljstvo kupaca i dobavljača", izjavio je nakon potpisivanja ugovora predsednik Uprave Oktal Pharme, Vladimir Klobučar, mr. pharm..

U narednom razdoblju Oktal Pharma d.o.o.Zagreb i Anzag planiraju da prošire svoje poslovanje na tržištima izvan granica Hrvatske, i da na taj način još više ojačaju svoju poziciju u regiji.