Glavni sadržaj | Tražilica

Oktal Pharma

Opširnije o proizvodu

BRONCHOSTOP® SINE SIRUP

Tradicionalno se koristi kao dodatni tretman za ublažavanje simptoma upale gornjih delova respiratornog trakta.

sine23b6758ad7ac0eb83882460516b2f96a_large.jpg

 

UPUTSTVO ZA LEK

 

Bronchostop® sine sirup, sirup

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

-              Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-              Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.

-              Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem  lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.

-              Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle pet dana, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

  1. Šta je lek Bronchostop sine sirup i čemu je namenjen
  2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop sine sirup
  3. Kako se uzima  lek Bronchostop sine sirup
  4. Moguća neželjena dejstva 
  5. Kako čuvati lek Bronchostop sine sirup
  6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Bronchostop sine sirup i čemu je namenjen

Lek Bronchostop sine sirup je tradicionalni biljni lek koji se koristi pri ublažavanju iritacije grla i pomaže pri iskašljavanju kod kašlja povezanog sa prehladom.

Ovaj lek je tradicionalni biljni lek čija se primena zasniva isključivo na dugotrajnoj upotrebi.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 dana, morate se obratiti svom lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchostop sine sirup

Lek Bronchostop sine sirup ne smete uzimati:

ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance (timijan, beli slez) ili na druge pripadnike familije Lamiaceae, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (navedene u odeljku 6).. 

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bronchostop sine sirup.

Konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre uzimanja leka Bronchostop sine sirup. U slučajevima

povišene telesne temperature, otežanog disanja ili gnojnog ispljuvka, treba konsultovati lekara.

Deca

Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedostatka podataka o primeni leka kod ove populacije, zbog toga je potrebno da se obratite lekaru vašeg deteta. 

Drugi lekovi i lek Bronchostop sine sirup

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima. 

Trudnoća, dojenje i plodnost 

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem  lekarom ili farmaceutom za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Zbog nedostatka podataka ne preporučuje primena u periodu trudnoće i dojenja.

Lek Bronchostop sine sirup sadrži metil parahidroksibenzoat i propil parahidroksibenzoat.  Oni mogu uzrokovati alergijske reakcije, čak i odložene (videti odeljak Lek Bronchostop sine sirup ne smete koristiti).

3. Kako se uzima lek Bronchostop sine sirup

Uvek uzimajte ovaj tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Doziranje:

Odrasli i deca starija od 12 godina:

15 mL svaka 3 do 4 sata (4 do 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza  najviše 90 mL)

Deca mlađa od 12 godina: 

Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina, zbog nedostatka podataka i zato je potrebno zatražiti savet lekara. 

Trajanje primene:

Ukoliko simptomi traju duže od 5 dana, potrebno je da se pacijent obrati svom lekaru.

Način primene leka:

Lek je namenjen za oralnu upotrebu, nerazblaženo.

Ukoliko je potrebno lek Bronchostop sine sirup može se uzeti rastvoren u vodi ili mlakom čaju.

Uzmite lek Bronchostop sine sirup nerazblažen, sipajući navedene doze u mernu posudu koja se nalazi unutar pakovanja i ima skalu sa podeljcima od 2,5 mL do 20 mL.

Ako ste  uzeli više leka Bronchostop sine sirup nego što treba:

Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka, simptomi poznatih neželjenih dejstava mogu biti intenzivniji. U tom slučaju obavestite Vašeg lekara. Ukoliko bude neophodno, on će odlučiti o merama koje treba preduzeti

Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchostop sine sirup 

Nemojte uzeti duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Kod primene lekova sa timijanom opažene su reakcije preosetljivosti (uključujući jedan slučaj anafilaktičkog šoka i jedan slučaj Quincke-ovog edema) kao i gastrointestinalni poremećaji. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.  Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 

5. Kako čuvati lek Bronchostop sine sirup

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

Ne smete koristiti lek Bronchostop sine sirup posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 4 nedelje 

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Uvek držite bocu u originalnom pakovanju da biste je zaštitili od svetla. Dobro zatvorite bocu posle upotrebe.

Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine. 

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije 

Šta sadrži lek Bronchostop sine sirup

Aktivne supstance su:

15mL sirupa  (što odgovara 16,7g ) sadrži:

0,12 g suvog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. ili Thymus zygis L.) ( 7 - 13 : 1 ), rastvarač za ekstrakciju: voda i

0,83 g tečnog ekstrakta korena belog sleza ( Althaea officinalis L.),  ( 1 : 13 ), rastvarač za ekstrakciju: voda (izraženo kao nativni ekstrakti).

Pomoćne supstance su: ksilitol; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat; koncentrovani sok od maline; aroma maline; ksantan guma;limunska kiselina monohidrat; maltodekstrin; akacija; voda, prečišćena. 

Kako izgleda lek Bronchostop sine sirup i sadržaj pakovanja

Lek Bronchostop sine sirup je viskozna, smeđa  tečnost, karakterističnog mirisa i ukusa na timijan i malinu.

Unutrašnje pakovanje je staklena boca ( tip III ), boje ćilibara (120 mL) sa kapaljkom od polietilena visoke gustine. Zatvarač bele boje sa navojem od polipropilena. 

Na unutrašnjem pakovanju se nalazi plastični providni dozator (graduisan: 2,5 mL; 5 mL; 7,5 mL; 10 mL; 12,5 mL; 15 mL i 20 mL ).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca sa lekom i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole :

OKTAL PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milorada Jovanovića 11, Beograd   

Proizvođač

KWIZDA PHARMA GMBH , Effingergasse 21, 1160 Beč, Austria,

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno 

Avgust 2017. 

Režim izdavanja leka: 

Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:

515-01-01819-16-001 od 13.02.2017.

 

 

 

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica