Glavni sadržaj | Tražilica

Oktal Pharma

Opširnije o proizvodu

INTRAOKULARNA sočiva

 • SENSAR Acrylic Monofocal 3-piece IOL

sferično hidrofobno akrilatno meko  trodelno sočivo sa OptiEdge, zadnjekomorno,
modeli: AR40M, AR40E, AR40e

 • SENSAR Monofocal  1-piece IOL

model: AAB00 

 • TECNIS Acrylic Monofocal 3-piece IOL

asferično hidrofobno akrilatno meko trodelno intraokularno sočivo, zadnjekomorno
model: ZA9003

 • TECNIS Monofocal 1-Piece IOL
asferično hidrofobno akrilatno meko jednodelno intraokularno sočivo, zadnjekomorno 
model: ZCB00

 • TECNIS Multifocal 1-piece
multifokalno, savitljivo, akrilatno, jednodelno, intraokularno sočivo,  
model: ZMB00, ZLB00, ZKB00

 • TECNIS Multifocal 3-piece
multifokalno, savitljivo, akrilatno, trodelno, intraokularno sočivo,
model: ZMA00

 • TECNIS Multifocal Toric 1-piece IOL

model: ZMT150, ZMT225, ZMT300, ZMT400

 • TECNIS Toric 1-Piece IOL

model: ZCT150, ZCT225, ZCT300, ZCT375, ZCT400, ZCT450, ZCT525, ZCT600, ZCT700, ZCT800

 • TECNIS Symfony Extended Range of Vision Foldable Acrylic 1-piece IOL

model: ZXR00, ZXT100, ZXT150, ZXT225, ZXT300, ZXT375, ZXT400, ZXT450, ZXT525, ZXT600

 • VERISYSE IOL , TIP: Hyperopia, Myopia, Aphakic, Toric
Iris-fixated tvrda prednjekomorna IOL korekciju  hiperopije, miopije, afakije i astigmatizma

 • VERIFLEX Myopia IOL 
Iris-fixated meko savitljivo prednjekomorno IOL za korekciju miopije   

 

Tecnis 1-Piece ZCB00.jpg

UGRADNJA INTRAOKULARNIH SOČIVA 

 • UNFOLDER™ Emerald Series handpieces and cartridges
Sistem za implantaciju trodelnih mekih akrilatnih IOL (injektor i kertridži)
Modeli injektora: EMERALDT, EMERALDXL
Model kertridža: EMERALDC

 • DK7786 Implantation System

Injektor za implantaciju IOL

 • The Unfolder Platinum 1 Series Handpiece,

Injektor za implantaciju IOL

model: DK7796

 • The Unfolder Platinum 1 Series

kertridž za implantaciju IOL

model: 1MTEC30

 • One Series Ultra Cartridge

kertridž za implantaciju IOL

model: 1VIPR30

 • Veriflex Insertion Spatula

Špatula za implantaciju IOL

model: VFSSPATULA

 • Verisyse Enclavation Needle

Igla za implantaciju IOL

model: VRSENCLAVD 

 • Cionni Toric Reference Marker
 • Cionni Toric Axis Marker 


 

secimg_insertion_systems.jpg

     

picture_verisyse_productshot_web.jpg 

VISKOELASTICI 

 • HEALON™ 10mg/ml
 • HEALON™ GV 14/mg/ml
 • HEALON™ 5 23mg/ml
 • HEALON ENDOCOAT, VT585  

Viskoelastici, prirodni natrijum-hijaluronat

healon-family-0177_web.jpg

APARATI ZA FAKOEMULSIFIKACIJU

 • WHITESTAR SIGNATURE

Oftalmološki aparat za mikrohirurgiju prednjeg segmenta oka

 • Sonde  

Whitestar Phaco Handpiece System
Ellips Handpiece
Ellips FX

 

whitestar.jpg

 • SOVEREIGN COMPACT SYSTEM

LASER

 • ifs aDVANCED fEMTOSECOND lASER SYSTEM 


Ostale fotografije

^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica